Pesten is een grote aanslag op het zelfvertrouwen van de persoon die wordt gepest. Pesten kan overal plaatsvinden. Op school, op de sportclub of op het werk. Iemand kan om verschillende redenen worden gepest. Zo kan iemand worden gepest omdat hij of zij zich anders gedraagt dan de rest van de groep. Of heeft het slachtoffer andere overtuigingen dan de anderen. Ook valt te denken aan pesten op grond van ras, geloof of geaardheid.

 

Het is altijd belangrijk dat het pesten stopt. Pesten heeft namelijk een grote impact op het zelfbeeld, de gezondheid en het gedrag van het slachtoffer. In het ernstige geval ziet het slachtoffer geen uitweg meer. Regelmatig lezen we in de krant over iemand die zelfmoord heeft gepleegd doordat deze persoon gepest werd en hier niet mee om kon gaan. Het slachtoffer zal in veel gevallen niet over het pesten willen praten uit angst voor represailles door de pestkoppen.

 

In sommige gevallen zie je dat het slachtoffer niet meer naar school wilt gaan en zodoende de school niet kan afmaken. Of dat een gepeste werknemer zich voor langere tijd ziek meldt.

 

 

Vormen van pesten

Pesten kan uiteenlopen van kleinerende opmerkingen, negeren of zwartmaken tot geweld en intimidatie. Soms proberen de pestkoppen hele groepen mensen tegen het slachtoffer op te zetten. Denk daarbij aan het kleineren van het slachtoffer in het bijzijn van anderen, in de hoop dat die anderen meedoen met het pesten. Soms gebeurt het pesten elektronisch via telefoongesprekken, SMS berichten of chatboxen. Deze laatste vorm van pesten wordt cyberpesten genoemd.

 

Bekende vormen van pesten zijn het slachtoffer doodzwijgen, over hem roddelen of hem publiekelijk voor schut zetten, fysieke en verbale intimidatie, afpersing en het beschadigen of kwijtmaken van spullen van het slachtoffer. Verder kunnen de pestkoppen het slachtoffer op school of op kantoor ook afleiden van het werk, waardoor ook slechte schoolcijfers worden gehaald of het slachtoffer een negatieve beoordeling op het werk krijgt.

 

 

Hoe stop je pesten?

Wanneer je zelf wordt gepest of iemand in je omgeving wordt gepest, maak het pesten dan bespreekbaar. Dit kan soms moeilijk zijn omdat je bang bent voor wraakacties vanuit de pestkoppen. Als je echter wilt dat het pesten stopt, dan zul je actie moeten ondernemen. Vindt het pesten op een school plaats, neem dan contact op met een leraar of met de schoolleiding over het pesten. Vindt het op het werk plaats, benader dan de leidinggevende.

 

Durf je zelf de pestkoppen te confronteren? Vertel ze dan dat je het pestgedrag niet waardeert en dat je wilt dat het stopt. Vertel ook dat je verdere maatregelen zult nemen als het pesten niet stopt. Durf je dit zelf niet te vertellen? Laat het dan een docent of een leidinggevende vertellen aan de pestkoppen.