Pesten is een maatschappelijk probleem dat niet alleen het slachtoffer raakt. Pesten verziekt de onderliggende verhoudingen op school en op het werk en dat komt de sfeer nooit ten goede. Pesten komt in alle culturen voor en kan uiteenlopende redenen hebben. Zo kan iemand zich anders kleden of andere overtuigingen hebben dan de andere personen in de groep. Of iemand wordt gepest op grond van ras, geaardheid of geloof.

 

Het slachtoffer en in veel gevallen ook omstanders durven vaak niets aan het pesten te doen uit angst voor wraakacties of represailles van de pestkoppen. Hierdoor kan het pesten onnodig lang gaan duren en heeft het pesten een grote impact op het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van het slachtoffer. In het ergste geval wordt het slachtoffer depressief en pleegt zelfmoord omdat hij of zij geen andere uitweg meer ziet. Pesten dient daarom altijd serieus genomen te worden en direct gestopt te worden door gezaghebbende personen zoals een leidinggevende of de schoolleiding.

 

 

Verschillende vormen van pesten

Pesten kan zich uiten in verschillende vormen. In eerste instantie kan het pesten bestaan uit denigrerende opmerkingen, negeren en zwartmaken. Wanneer het slachtoffer alleen maar omlaag gehaald wordt dan kan dit een grote invloed hebben op zijn of haar zelfvertrouwen. Pestkoppen proberen vaak ook andere mensen tegen het slachtoffer op te zetten. Vaak kan een pestkop ook niet anders, omdat hij het gevoel heeft dat zijn gedrag wordt gerechtvaardigd wanneer ook anderen het slachtoffer pesten.

 

Extreme vormen van pesten kunnen bestaan uit chantage, intimidatie, bedreiging en geweld. In sommige gevallen worden ook elektronische middelen gebruikt zoals het geval is bij pesten via telefoongesprekken, SMS berichten of chatberichten. Een dergelijke vorm van pesten wordt cyberpesten genoemd.

 

 

Omgaan met pesten

Spreek de pestkoppen zelf aan op hun gedrag. Vertel dat het pestgedrag door uzelf of door het slachtoffer niet wordt gewaardeerd en verzoek de pestkoppen daarbij om het pestgedrag te stoppen. Soms heeft een pestkop niet door wat voor schade hij aanricht bij het slachtoffer en zal van uw confronterende verzoek schrikken. Zo iemand zal in het vervolg rekening houden met het slachtoffer. Mogelijk stopt het pesten dan ook meteen.

 

Zijn de pestkoppen hardnekkiger dan dat, maak het pesten dan bespreekbaar bij iemand die meer gezag en invloed heeft op de groep. Wanneer het pesten op een school plaatsvindt, dan kunt u de schoolleiding aanspreken over het pestgedrag. Vindt het pesten op het werk plaats, spreek dan de leidinggevende aan. Laat u niet weerhouden door eventuele wraakacties van de pestkoppen. De gezaghebbende persoon zoals de schoolleiding of de leidinggevende op het werk kan maatregelen treffen wanneer het pesten onverhoopt doorgaat.