Pesten op het werk is een probleem voor iedereen

Pesten op het werk is een groot probleem voor alle betrokken partijen. Ten eerste loopt de werknemer die wordt gepest psychische schade op door de pesterijen en de stress die daarmee gepaard gaat. De werknemer is minder productief en dit kost de werkgever geld. Wanneer de werknemer zich ziek meldt (en in het geval van pesten kan dit voor zeer lange tijd zijn) dan kost dit de werkgever eveneens geld.

 

Wil een werkgever zijn organisatie gezond houden, dan zal hij het pesten op het werk dus aan banden moeten leggen. Helaas zal een werknemer die gepest wordt hier niet altijd melding over doen. Niet zelden zal de werknemer bang zijn voor represailles vanuit de pesters.

 

Pesten kan verschillende redenen hebben. Iemand gedraagt zich anders dan mensen in de groep of heeft andere overtuigingen. Of iemand is intelligent en wordt als een concurrent of bedreiging voor de eigen carrière gezien. Pesten op het werk is overigens niet altijd gemakkelijk te herkennen. De normale gezagsuitoefening van een werkgever kan door een werknemer als pesten worden ervaren, maar hoeft dat niet te zijn.

 

 

Vormen van pesten op het werk

Pesten op het werk kan verschillende vormen hebben. Allereerst kan iemand structureel valselijk beschuldigd worden van fouten in het werk die niet zijn gemaakt. Of de persoon zodanig belemmeren door geluiden of opmerkingen, dat het werk niet kan worden uitgevoerd. Maar ook erger komt voor. Te denken valt aan geweld en intimidatie. Of chantage in de vormen van slechtlopende of minder leuke klussen aanbieden wanneer gewenst gedrag niet wordt nageleefd.

 

Pesten raakt de lichamelijke en psychische integriteit van een persoon. Door denigrerende opmerkingen of constante ontkenning van normaal geleverd werk raakt de gepeste persoon in een stresssituatie. De gepeste persoon zal vaker ziek zijn in vergelijking met collega's. In het ergste geval zullen de pesters zelfs het vaak ziek zijn aanhalen om de persoon verder te pesten. In ernstige gevallen leidt het pesten tot geweld en intimidatie over en weer.

 

 

Wat te doen bij pesten op het werk?

Wanneer u slachtoffer bent van pesten op het werk, of er is sprake van pesten van een andere collega, maak dit dan kenbaar bij uw leidinggevende. Is uw leidinggevende zelf één van de pesters, meld dit dan bij zijn leidinggevende. Wees niet bang voor represailles. U heeft de pesterijen niet verdiend en zult er iets aan moeten doen voordat de pesterijen erger worden of de zaak zelfs escaleert.